Manastir Mala Remeta

Vremenska prognoza:

Manastir Mala Remeta je tek od 1739. dobio crkvu.
Kao i kod drugih manastira i istorijat manastira Mala Remeta
jeste mešavina istine i legende. Kao njegov mogući osnivač
pominje se sremski kralj Dragutin Nemanjić.
Manastir poseduje komadić moštiju svetog Đorđa Kratovca.
O njima postoji veoma interesantna priča koja je od najskorijeg
datuma. Pre petnaestak godina u manastirskoj crkvi menjane
su celivaonice i u jednoj od njih, negde ispod dasaka,
bile su skrivene ove mošti.

Scroll to Top