Vidovdanski sabor u Vrdniku

Vremenska prognoza:

Prvi “ Vidovdanski sabor “ održan je u Vrdniku u organizaciji Društva Vrdničana “ Vidovdan “ i Saveta Mesne zajednice 28. juna 2003.god.
Ova turističko – kulturna manifestacija ima za cilj da doprinese očuvanju tradicije, te materijalnih i duhovnih vrednosti Vrdnika.
U toku manifestacije posebna pažnja posvećuje se negovanju tradicije narodnih običaja i verovanja, kao i prezentaciji narodnog posnog kulinarstva, narodnih nošnji, rukotvorina, suvenira, starina i domaćih narodnih proizvoda.

Scroll to Top