Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin sa crkvom Sv. Save i Simeona Nemanje prema verovanju
osnovao je Stefan Štiljanović.
Prvi pouzdani podaci, kao i kod većine fruškogorskih manastira, potiču iz turskih
izvora iz 1566/ 69. godine. Prvobitna crkva sa dva kubeta koju su gradili
majstori sa primorja zamenjena je 1816. god. klasicističkom građevinom.
Zvonik je iz 1803. godine, a manastirski konaci dovršeni su 1810. godine.
Ikonostas stare crkve ustupljen je, u prvoj polovini 19. veka, crkvi u Opatovcu.
Novi ikonostas i zidne slike u novoj crkvi radio je 1848/ 53 godine Pavle Simić.

Scroll to Top