Manastir Divša ( Đipša )

Manastira Divša

Manastir Divša ( Đipša) sa crkvom Sv. Nikole pripisuje se despotu Jovanu
Brankoviću. Pouzdani podaci o manastiru iz turskih izvora datiraju iz polovine
16. veka. Pretpostavlja se da je u 17. veku bio napušten, a početkom 18. veka
pominje se kao metoh manastira Kuveždina.

Stara crkva obnovljena je 1744, a najveće promene na crkvi izvedene su 1762  do
’64. godine, kada je izgrađena nova priprata sa zvonikom nad kojom je formirana
kapela posvećena Bogorodici. Ikonostas obnovljene crkve slikao je 1753 – 54. godine
Teodor Stefanov Gologlavac.

Scroll to Top