Crkva Svetog Nikole u Starom Slankamenu

Vremenska prognoza:

Crkva Svetog NikoleCrkvu Svetog Nikole, prema predanju, sagradio je 1468. godine Vuk Grgurević, u narodu poznatiji kao Zmaj Ognjeni Vuk, unuk Despota Đurđa Brankovića. Crkva je sagrađena u stilu moravske arhitektonske škole, kao trikonhalna građevina sa kubetom nad centralnim delom koji je kasnije uklonjen.

Njena kulturno – istorijska vrednost je u tome što predstavlja obrazac prema kome su građene crkve u Sremu, među kojima je najpoznatija manastirska crkva Krušedola.

Unutrašnjost crkve živopisana je krajem XV i početkom XVI veka, čiji se ostaci danas nalaze u prvoj zoni severoistočnog stupca, sa zapadne strane ( stojeća figura Tri Jerarha – Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti i Grigorije Bogoslov ) . Unutrašnjost crkve je obnavljana u drugoj polovini XVIII veka. Tada je nastao izrezbareni ikonostas baroknih i rokoko formi. Slike na ikonostasu delo su Stefana Teneckog ( 1764. god. ) , poznatog aradskog slikara.

Scroll to Top