Banja Stari Slankamen

Vremenska prognoza:

Banja Stari SlankamenStari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini.

Na slanim izvorima postojalo je lečilište još u tursko doba. Posle odlaska Turaka banja je zapuštena, a ponovo dobija na značaju krajem XIX veka.

Prva analiza vode obavljena je 1876, dok je lečilište osnovano 1906. godine. Savremeni razvoj banje počinje 1964. godine izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara.

 

Stari Slankamen ima izvore mineralne vode temperature 18, 4 °C , koja se ubraja u slano – jodne vode natrijumskog tipa. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja “ Dr Borivoje Gnjatić „ . Terapije obuhvataju hidroterapije, kineziterapije, elektroterapije i radne terapije.

Smeštena u savremeno opremljenoj zgradi, izgrađenoj u uravnoteženom prirodnom okruženju na obali Dunava, ova medicinska ustanova ima sedativno dejstvo na čoveka. Poslednjih godina, banja je u više navrata renovirana i u okviru banjskog kompleksa 2007. godine izgrađen je nov savremeno opremljen objekat za smeštaj, tzv. “ IV Blok “ , u kome smeštaj mogu potražiti i turisti.

Scroll to Top