Dimitrovgrad

Vremenska prognoza:

DimitrovgradDimitrovgrad ( do 1950. godine Caribrod ) je naselje koje potiče još iz antičkog perioda. Nalazi se na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije, na vrlo frekventnim putnim pravcima ( auto – put i železnička pruga ) Beograd – Niš – Sofija, koji su najkraća veza između Evrope i Bliskog Istoka. Ima stalne autobuske veze sa Pirotom, Nišem, Beogradom, Sofijom i drugim gradovima.

Najbliži aerodromi su u Nišu ( oko 100 km ) i Sofiji ( oko 60 km ) . Sam grad ima oko 7000, a cela opština preko 11000 stanovnika.
Zbog položaja i putne mreže, Dimitrovgrad ima veliki potencijal u pogledu tranzitnog turizma. U gradu postoje smeštajni kapaciteti u dva hotela i motelu od preko 200 ležajeva i oko 1000 mesta za ručavanje u hotelima i restoranima.

Pored tranzitnog turizma, glavni turistički potencijali Dimitrovgrada su Stara planina, Petrlaška pećina, Smilovska jezera, kanjon reke Jerme, Poganovski manastir, kao i seoski turizam, čemu posebno pogoduje nezagađenost životne sredine, kao i bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta.

Scroll to Top