Reka Nišava i kej

Nisava i kej

Jedno od najstarijih i najposećenijh prirodnih kupališta u toku letnjih
meseci je zasigurno reka Nišava, koja preseca grad na Tijabarski i
Pazarski deo, dok se njene obale nalaze u prelepom ambijentu lipovih
drvoreda, odnosno KEJ – a, čija je dužina preko 3 km.
Kao takav KEJ je bogom dan za šetnju, rekreaciju i druge aktivnosti.
Ono što će svaki putnik namernik, turista ili posetilac pamtiti je
miris lipa, hladovina i izuzetno lep i uređen Kej.

Scroll to Top