Izletište na Zavojskom jezeru

Vremenska prognoza:

Zavojsko jezero

Izletište na Zavojskom jezeru se nalazi na 18km od Pirota. Do njega
se dolazi za 20 minuta asfaltnim putem.
Kao izletišta se posebno odlikuju mesta kod nekadašnjih sela: Male Lukanje
i Zavoja, na kojima su nastale izletničke vikendice, a u toku leta se mogu
primetiti popriličan broj šatora, kamp prikolica i drugi improvizovani
objekati za smeštaj i odmor.
Ono što je sigurno najinteresantnije je da osim uslova za odmor, ova izletišta
pružaju i velike mogućnosti za lov i ribolov, pa je u toku leta i velika posećenost
izletnika i iz drugih gradova koji su većim delom usmereni na ribolov.

Scroll to Top