Planinarski Dom

Planinarski dom

Izletište na Planinarskom domu nalazi se na 12 km od grada, na nadmorskoj visini od 1 080m, gde se nalazi hotel „ StarA “ .  Samo izletište se nalazi na padinama Stare planine u parku prirode i kao takvo je izuzetno bogato florom i faunom. U isto vreme predstavlja izuzetan ambijenat za odmor i rekreaciju, što potvrđuje i jedan broj lepo uređenih planinskih vikendica.

Ovo izletište osim leti, potvrđuje svoju atraktivnost i zimi, budući da pruža mogućnosti za zimski turizam sa uređenom stazom za zimske sportove, kao i sportske terene za rekreaciju u toku letnjih meseci. Do samog izletišta stiže se za 20 minuta.

Scroll to Top