Izletište Vrelo

Izletište VreloIzletište Vrelo nalazi se na 33km od grada, u jednom prekrasnom ambijentu u kome dominira Dojkinačka i Jelovička reka. Do samog izletišta stiže se automobilom za 40 minuta asfaltnim putem. Svako će se na prvi pogled uveriti u atraktivnosti ovog područja. Posebno se ističe kanjon reke Visočice sa svim ostalim elementima koji čine ambijentalnu celinu.
Izletište „ Vrelo „ je na nadmorskoj visini od 730m. U okruženju izletišta postoji kompleks vikendica i radničko odmaralište. Bili su zamišljeni kao turistički kompleks.
Ovo izletište karakterišu mogućnosti za šetnju, odmor, rekreaciju, lov, ribolov. U njegovoj neposrednoj blizini je manastir Sv. Bogorodice iz 18. v. na nadmorskoj visini od 1. 094m. Ovo izletište je dobilo ime po Vrelu koje se nalazi u delu izletišta prema selu Jelovici.
Ono što ga čini specifičnim, je njegovo presušivanje jedanput u toku godine i to u avgustu mesecu, u približno istom vremenskom intervalu na nekoliko sati.

Scroll to Top