Rajačke pimnice

Vremenska prognoza:

Rajačke pivnice

Rajačke pimnice su jedinstveni arhitektonski kompleks vinskih podruma nastao od polovine XVIII do tridesetih godina XX veka.

Formirane su kao zbijena grupacija 270 pivnica oko centralnog trga sa česmom i saborom.
Od trga se prostiru krivudave ulice sa manjim trgovima.

Pimnice su građene od tesanog kamena i od brvana, a pokrivene su ćeramidom. Kuće su ušorene i povezane ulicama, sokacima i trgovima.

Podrumi su delimično ukopani u zemlju kako bi temperatura vrlo malo varirala tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe ili negovanja vina.

Imaju dva naspramna ulaza na dva nivoa ili prozor tamo gde nema drugih vrata, kroz koji se postavlja drveni oluk, „gurma“, za sipanje grožđa u kacu. Najstarije podrume, kao i obližnje nadgrobne spomenike, klesali su majstori sa juga.

U tom jedinstvenom kamenom gradu oduvek je stanovalo vino.

Scroll to Top