Džamija Sultan – Valide

Vremenska prognoza:

Dzamija Sultan Valida

U centru Sjenice nalazi se džamija Sultan Valide, građena sredinom XIX veka kao zadužbina majke Abdul – Hamida.

Veličinom i oblikom čini značajan urbanistički detalj naselja.

U graditeljskom smislu ima sve odlike monumentalne arhitekture, kojom dominira prilično velika kupola, prečnika oko 15 metara. Zbog svoje fascinantne veličine kupola nije sagrađena od zidane konstrukcije već od drveta. Prvobitno je bila načinjena od olovnog lima.

U narodu je sačuvana legenda o njenom postanku koja kaže da su hajduci i odmetnici opljačkali karavane sa Validinom robom. Kada je nakon dugog čekanja povratila svoju robu i dukate, sve je dala da se u Sjenici izgradi džamija za njenu dušu, gde će se narod Bogu moliti.

Scroll to Top