Tubića pećina

Tubića pećina

 

Tubića pećina nalazi se oko 5 km severozapadno od Sjenice, u selu Lopiže, zaseok Tubića.

Ulaz pećine je na 1.020 m nadmorske visine, a izlaz je izvorski, uz samo korito Uvaca na 980 m nadmorske visine.

Pećina je sastavljena iz više kanala čija je ukupna dužina 1.929 m. Glavni kanal dužine 798 m mestimično preseca Maljevanski potok koji se gubi u još uvek hidrološki aktivnim donjim slojevima.

Posle izgradnje brane na reci Uvac, izlazni deo pećine je često plavljen vodama akumulacionog jezera.

Pećina je bogata pećinskim nakitom. Spada u speleološke objekte koji su lakši za posete gostiju i mogla bi biti interesantna za turističke ture.

Scroll to Top