Konak Gospodara Jovana Obrenovića – Narodni Muzej

Vremenska prognoza:

Narodni muzejKonak Gospodara Jovana Obrenovića u Čačku,  je posle crkve najstarija sačuvana građevina.

Podigao ga je 1835. godine Jovan Obrenović, brat kneza Miloša Obrenovića.

U njemu je sada muzejska postavka stare gradske kuće. Na spoljnoj fasadi ove kuće oslikan je grb Obrenovića u boji  – jedini sačuvani grb u našoj zemlji.

 

Narodni muzej je osnovan 1952. godine u Konaku Jovana Obrenovića. Postavka sadrži predmete iz praistorijskog doba ( predmeti iz bronzanog i gvozdenog doba – nekropola pod humkama Mojsinje ; Ilirske kneževske humke iz Atenice ) , zatim predmete iz rimskog doba, perioda Prvog i Drugog srpskog ustanka i oslobodilačkih ratova srpskog naroda u XIX i XX veku.

Narodni muzej u Čačku je osnovan 30. avgusta 1952. godine sa zadatkom da prikuplja, obrađuje, čuva i izlaže muzejsku građu i proučava prošlost trnavskog, ljubićskog, takovskog, dragačevskog i moravičkog kraja.

Muzej je ustanova kompleksnog tipa za zaštitu pokretnih kulturnih dobara na teritoriji Moravičkog okruga. U svom sastavu ima odeljenja za :
– arheologiju
– istoriju umetnosti
– etnologiju
– muzejsku dokumentaciju
– konzervaciju
– biblioteku.

Stalna postavka Narodnog muzeja otvorena je 1996. godine u konaku gospodara Jovana Obrenovića. Čine je tri tematske celine :
– Čačanski kraj od neolita do kraja srednjeg veka
– Ovčarsko – kablarski manastiri i crkve čačanskog kraja
– Čačanski kraj u ustancima i ratovima 1804 – 1941.

Arheološki nalazi kao arehološke turističke vrednosti potiču iz praistorijskog i rimskog doba. Najvrednije su “ Nekropole pod humkama “ ,  “ llirske kneževske humke “ ,  “ Rimske terme “ i “ Gradina “ .

“ Nekropole  pod humkama i predmeti iz bronzanog i gvozdenog doba „ otkriveni su na lokalitetu Lugovi – Bent u Mojsinju. Istraživanje je obavljeno 1997 – 2000. godine, a reč je o prvom lokalitetu na ovom području, gde se jasno prati kontinuitet kultnog mesta ( odnosno mesta sahranjivanja u periodu od hiljadu godina ) . Ovde je pronađena gvozdena kopča – fibula ( raritet, jedinstven na Balkanu) . Urne koje su pronađene, ukrašene su u maniru “ hilberger “ kulture koja je u bronzanom dobu egzistirala na prostoru srednje Evrope. Danas ovi  predmeti čine deo stalne postavke arheološkog odeljenja čačanskog muzeja.

llirske kneževske humke su izuzetno vredni ostaci materijalne kulture pronađeni u selu Atenici kraj Čačka. Ovde su nađeni predmeti od zlata, srebra i stakla. Posebnu vrednost predstavljaju točkovi dvokolice, konjska oprema i oružje koji su pripadali kneževskoj porodici. Ovi vredni eksponati iz VI i V veka p. n. e. izloženi su u  Narodnom muzeju u Čačku.

Rimske terme se nalaze u centru grada u blizini hotela “ Beograd “ .  Svedoče o rimskoj dominaciji nad ovim delom Srbije, kada se na mestu današnjeg grada, nalazilo veće naselje. Sa terase velike sale hotela “ Beograd “ mogu se videti ostaci ovog izvanrednog lokaliteta.
 

GradinaGradina, arheološki lokalitet, dobio je naziv po istoimenom vrhu na planini Jelici. Ovde su otkriveni ostaci utvrđenja i pet bazilika, a iskopani su i ostaci raznih odevnih predmeta, staklene, keramičke posude, zdele, pisaljke, kopče, kamene stupe, što svedoči o razvijenom privrednom i kulturnom životu.

Gradina predstavlja višeslojno nalazište sa tragovima života iz starijeg gvozdenog doba ( VIII vek p. n. e. ) , ranovizantijskog perioda ( VI vek n. e. )  i srednjovekovnog perioda ( X i XI vek nove ere ) .

 

Na osnovu dosadašnjih istraživanja najbrojniji i najvredniji su nalazi iz ranovizantijskog perioda. Naime, u vreme cara Justinijana I ( 527 – 565 ) , na Gradini je bilo veliko utvrđenje – kompleks zgrada koji je unutar svojih bedema zahvatao prostor od nekoliko hektara sa crkvama, palatama i drugim objektima u kojima su stanovali crkveni, vojni i civilni velikodostojnici. Među pokretnim nalazima pored keramičkih ulomaka izdvajaju se dve fibule ( ukrasne kopče ) i gvozdeni ključ. Istraživanja ovog lokaliteta su još u toku. Svi vredni pokretni nalazi smešteni su u vitrinama čačanskog Narodnog muzeja.

Scroll to Top