Čačak

ČačakNastanak i razvoj naselja na teritoriji opštine Čačak uslovljen je intezitetom naseljenosti od praistorije, kada se i pominju naselja u kojima su nađeni tragovi materijalne kulture. Na osnovu pronađenih arheoloških lokaliteta i kulturno – istorijskih spomenika, smatra se da je na ovom području život u kontinuitetu trajao oko 5.000 godina pre nove ere pa sve do danas. Posebno treba istaći nekropole pod humkama sa predmetima iz bronzanog i gvozdenog doba ( iz XV, IX i VI veka p. n. e.) , otkrivenih na lokalitetu Lugovi Bent u Mojsinju, a vredni pažnje su i predmeti iz ilirskih kneževskih humki u Atenici, lokalitetu svetskog značaja sa eksponatima koji datiraju iz VI i V veka pre nove ere.

U vreme rimske dominacije ovim delom Srbije, na mestu današnjeg grada, nalazilo se veće naselje, o čemu svedoče rimske terme otkrivene u centru grada.

U periodu srpske srednjovekovne države naselje se pominje u XIII veku, kao Gradac u Tipiku studeničkom, koji je pisan između 1207. i 1215. godine. Bila je to prestonica Župana Stracimira, brata Stefana Nemanje, koji se smatra osnivačem grada. Najstariji pomen Čačka nalazi se u jednom sudskom spisu iz Dubrovačkog arhiva iz 1408.godine.

Nova etapa razvoja Čačka označava se posle 1815. godine, kada ovaj grad postaje sedište čačanskog okruga.

Grad se još snažnije razvija u drugoj polovini XIX veka, kada niču brojne stambene, poslovne i administrativno – upravne građevine. Prema popisu iz 2002. godine opština Čačak broji 117. 072 stanovnika, a grad Čačak sa oko 73. 217 stanovnika predstavlja značajan privredni, obrazovni, kulturni i turistički centar i sedište Moravičkog okruga.

Velika gustina naseljenosti, razvijene privredne, kulturne i druge aktivnosti stvaraju znatnu potražnju za uslugama koje pruža ovaj grad.
Povoljan geografski položaj, umerena klima, obale reke, kulturno – istorijski spomenici, ustanove kulture, brojne kulturno – zabavne i sportske manifestacije, kreiraju turističku ponudu grada.

Odmor u Čačku je izbor turista koji na jednom mestu mogu upoznati zanimljive ljude, njihov život, istoriju i tradiciju, uživati u prirodi, steći nova prijateljstva.
 

U gradu treba videti . . .
crkvu, muzej, arhitekturu starih zgrada, galerije, spomenike, uređene parkove, reku i njene obale . . .
Hram Vaznesenja Hristovog

Bogorodica Gradačka Bogorodica Gradačka, crkva u Čačku, podignuta je krajem XII veka. Zadužbina je kneza Stracimira, brata Stefana Nemanje. Za vreme turske vladavine Srbijom, više puta je oštećen i pretvaran u džamiju. Ubraja se među najstarije i najveće pravoslavne hramove zanimljivih arhitektonskih rešenja. U svojoj riznici čuva dragocene bogoslužbene predmete velike istorijske i umetničke vrednosti, koja je osiromašena u prošlosti čestim promenama namene. Među njima je i rukopisno Čačansko četvorojevanđelje. Ikonostas čačanske crkve izuzetno je velika, višespratna celina, pet oslikanih zona. U raskošno rezbarenom tkivu oltarske pregrade, smešteno je 48 ikona.

 

Istorijski arhiv sređuje, prikuplja, štiti, čuva i publikuje arhivsku građu koja svedoči o prošlosti Čačka i okoline. Izdavač je zbornika arhivske građe “ Izvornik „.

Dom KultureDom Kulture organizuje pozorišne, muzičke i druge priredbe, likovne izložbe i književne večeri.

Izdavač je časopisa “ Gradac “ i “ Art 032 “ .

Ovi časopisi za književnost, umetnost i kulturu u  izdanju čačanskog Doma kulture na sistematičan način svedoče o značajnim kulturnim događajima koji su obeležili određeni vremenski period u kulturnom životu grada i šire javnosti.

 

Čačak film čuva filmove i druge snimke o Čačku i okolini i prikazuje i filmove u dva gradska bioskopa : “ Sutjeska “ u ulici Kralja Petra I, br. 26 i bioskop “ Prag “ u ulici Dr. Dragiše Mišovića br. 62

Gradska biblioteka – osnovana je 1848. godine. Raspolaže sa preko 150.000 naslova, knjiga i časopisa, ali i bogatom zbirkom pisane i štampane dokumentacije o Čačku i okolini. Organizuje pesničku manifestaciju Disovo proleće i književne večeri. Izdavač je časopisa “ Glas biblioteke “ , “ Disovo proleće “ .

Teritorija opštine Čačak bila je poprište važnih događaja od početka XX veka, o čemu nam svedoče podignuti spomenici, spomen ploče i skulpture.

Spomenik ratnicima Prvog svetskog rata nalazi se na čačanskom groblju i jedinstven je u svetu. Na spomeniku su na jednoj strani pravoslavni, a na drugoj katolički krst, na trećoj islamski polumesec, a na četvrtoj jevrejska šestokraka zvezda. Podignut je 1934. godine kao zajednička grobnica srpskih i neprijateljskih vojnika izginulih u ratovima od 1912. do 1918. godine.

Vojvoda Stepa StepanovićSpomenik vojvodi Stepi Stepanoviću ispred pošte u Čačku predstavlja vojvodu u stojećem stavu visine 245 cm. Bronzana Pista je okrenuta prema kući u kojoj je živeo do smrti. Od spomenika do kuće postavljene su po ulici ploče sa pomenom bitaka u kojima je učestvovao.

Spomenik vojvodi Stepi Stepanoviću, na čačanskom groblju, podignut je za života proslavljenog vojskovođe. Ogradu spomenika čine kameni obelisci, nalik na topovske granate na kojima su upisani nazivi mesta u kojima je izvojevao pobede.
Spomenik Tanasku Rajiću na brdu Ljubiću čuva uspomenu na ovog legendarnog topdžiju koji je poginuo 1815. god. braneći Čačak pred najezdom Turaka.

Od ostalih spomenika značajni su: Spomen park borbe i pobede borcima izginulim u Drugom svetskom ratu, železnička lokomotiva s tenderom na železničkoj stanici u Čačku, spomenik učesnicima Hadži – Prodanove bune iz 1814. god. u porti stare crkve u Trnavi.

Čačak je grad sporta sa velikim brojem sportskih klubova. U gradu i okolini se nalaze brojni sportski tereni i objekti, bazeni, gde se mogu organizovati sportsko – rekreativne aktivnosti. Naravno, tu je i reka Zapadna Morava koja svojim uređenim obalama i sadržajima privlači sve više posetilaca. Veoma je popularna Moravska regata, ali i druge sportske manifestacije koje u svojoj ponudi ima Čačak.

Sportski centar “ Mladost „ u Čačku organizuje aktivnosti na gradskoj plaži i bazenima u letnjem periodu, sportska takmičenja i manifestacije.

Konjički klub “ Milenko Nikšić “ , Preljina
Organizuje školu jahanja od aprila do oktobra. U vlasništvu konjičkog kluba „ Milenko Nikšić – Čačak “ je i hipodrom na kome se održavaju konjičke trke.

Ukoliko se odlučite da odete u neki od ugostiteljskih objekata u gradu i okolini, bićete u prilici da uživate u ukusu i mirisu pravih, autentičnih, srpskih i internacionalnih specijaliteta. Poseban ugođaj pružaju restorani na splavovima na Zapadnoj Moravi, ali i nacionalna kuća “ Brvnara “ , kafe „Velvet“. . .

Scroll to Top