Umetnička galerija Bogića Risimovića – Risima

Vremenska prognoza:

nedeljom po podneUmetnička galerija Bogića Risimovića – Risima osnovana je 1992. godine.
Zbirka sadrži 40 slika, 403 crteža i raznu literarnu zaostavštinu, poklon Leposave i Milosava Risimovića, roditelja pokojnog slikara Risima, gradu Čačku.
Galerija organizuje povremene slikarske i druge izložbe.

Scroll to Top