Župska berba

Vremenska prognoza:

Župa, prestonica loze i vina, tradicionalni predeo srpskog vinogradarstva i vinarstva.
Tokom tri dana festivala iz fontane na gradskom trgu, neprestano teče
mlado vino iz župskih podruma.
Manastirska vina možete degustirati i u obližnjem manastiru Ljubostinja,
što je poseban doživljaj.
Danas tu tradiciju obnavlja pedesetak proizvođača vina, koji svoja vina iznose
na festival koji se odvija tokom berbe.

Scroll to Top
Scroll to Top