Pravoslavna ( Srpska ) crkva Svetog Arhangela Mihaila

Vremenska prognoza:

Crkva Sv. Arhangela MihailaCrkva Svetog Arhangela Mihaila je najstarija zgrada grada, izgrađena je pre 1762. godine u baroknom stilu ( početak izgradnje se procenjuje za 1751. godinu ) .

Od originalnog ikonostasa crkve – koji je izrađen 1782. godine – ostale su samo dve ikone i dve freske ( rad Jovana Isailovića ) .

Novi ikonostas je između 1859. i 1862. godine naslikao Pavle Simić, prvi od zastupnika srpskog romantičnog slikarstva.

Scroll to Top