D.O.O.Hubertus

D. O. O. Hubertus je specijalizovani objekat za lovni turizam i sa svim
pratećim sadržajima.
Smeštajni kapacitet je 32 ležajeva, ima etno i konferencijsku salu.
U sklopu objekta nalazi se restoran kapaciteta 40 mesta i restoran 120 mesta,
lovačka prodavnica, dve streljane:
– zatvoreno strelište za upucavanje lovačkih karabina,
– zatvoreno strelište sa 6 streljačkih mesta za pištolj do 25 mm.
Organizujemo lovove na krupnu i sitnu divljač unutar i van naših granica.
Ada i okolina su idealno mesto za lov kako krupne divljači ( najčešće se lovi srndać ) ,
tako i sitne: prepelice, grlice, afričke grlice, zeca, fazana i dr.
Unutar objekta se nalazi sedište streljačkog kluba „ Hubertus „ Ada i
svetske poznate organizacije safari kluba. Naša specijalnost je
organizacija Safari lova u Africi.
Objekat posećuju kako domaći, tako i strani gosti ( Italijani, Španci,
Mađari, Rumuni, Nemci ) .
Na jelovniku d. o. o. „ Hubertus „ ima jela za svačiji ukus,
posebno specijaliteta od divljači.

Scroll to Top