Manastir Sopoćani – Svetska Baština UNESK – a

Manastir SopoćaniManastir Sopoćani je nastao  između 1263. i 1268. godine. Od nekada većeg manastirskog kompleksa, koji je sačinjavalo više građevina, danas je očuvana crkva Sv. Trojice.

Po arhitektonskoj zamisli crkva pripada klasičnim rešenjima raške graditeljske škole. Zidana je tesanom ciglom, sa elementima koji ukazuju na romanski način gradnje. U unutrašnjosti crkve sačuvana je izuzetno dragocena galerija srpskog zidnog slikarstva. Freske u naosu i oltarskom prostoru spadaju među najznačajnija ostvarenja svoga vremena u Evropi.

Zajedno sa Ðurdevom stupovima, Petrovom crkvom i Rasom, kao celinom UNESCO je 1979. godine manastir Sopoćane uvrstio u Listu svetske kulturne baštine

Scroll to Top