Manastir Končul

Manastir KončulManastir Končul je nastao u doba Stefana Nemanje.

Imao je veoma visok ugled među srpskim manastirima, što ukazuje na mogućnost da ga je osnovao neko od srpskih vladara, a možda i sam Nemanja.

Od nekadašnjeg manastirskog kompleksa čiji arhitektonsko – građevinski sklop nije potpuno poznat, preostala je samo crkva Sv. Nikole koja je obnovljena 1861. godine…

Scroll to Top