Lokalitet Nebeske Stolice

nebeske stoliceLokalitet “ NEBESKE STOLICE „ ( V – VI vek) je smešten na Kopaoniku neposredno ispod Pančićevog vrha, na nadmorskoj visini od 1800 metara, na administrativnoj granici sa Kosovom.

Ime im je dao vojvoda Mišić davne 1895. godine. Kasnije je toponim označio čitavo brdo koje se prostire do platforme, poznate kao Crkvine Sv. Prokopija.

Na nebeskim stolicama pronađena je ranohrišćanska bazilika sa dvostrukom apsidom koja je rađena u tehnici lomljenog i tesanog kamena …

Scroll to Top