Kapela Svetog Krsta

Kapela Svetog Krsta je najstariji katolički hram u Banatu
nalazi se iznad Vršca, na Brdu Misa.
Posle Kule, ovo je najstarija sačuvana građevina u gradu.
Crkva je građena od 1720. godine do 1728. godine. U jesen
1739. godine katoličko stanovništvo odlučilo je da podigne
zavetnu kapelu u Slavu Sv. Roka, zaštitniku od kuge.
Jer je te godine Vršac nakon dugogodišnjeg pustošenja od strane
Turaka bio zahvaćen i velikom epidemijom kuge.
Godine 2007. urađen je vidikovac sa kojeg se pruža prekrasan
pogled na grad i okolinu.

Scroll to Top