Timacum Minus

 

Timacum Minus ( Ravna, Kuline ili Gradište ) je najstarije
vojno utvrđenje u timočkoj oblasti. Lokalitet se nalazi nadomak
sela Ravna, severno od Knjaževca na obali Belog Timoka.

Utvrđenje i prateće naselje datiraju iz I veka naše ere
i traju sve do Justinijanove obnove carstva u VI veku.
U blizini utvrđenja, na padini brega Slog,
otkrivene su dve rimske nekropole sa brojnim i raznovrsnim
nalazima i grobnim prilozima
(nakit, keramičke i staklene posude, novac i dr.).

Arheološki materijal sa ovog lokaliteta većim delom je smešten u
Zavičajnom muzeju Knjaževac kao i u arheo – etno parku
u čijem sklopu je formiran lapidarijum.

Scroll to Top