Gurgusovačka kula

Da bi nadgledali čitav kraj, Turci su izgradili kulu, koju su 1842. godine ustavobranitelji pretvorili u ozloglašen zatvor.
Visoka, opasana kamenim zidom, na položaju koji je dominirao gradom, sa jezivim pričama o patnjama njenih osuđenika, Gurgusovačka kula je postala simbol i nazvana je „ srpskom bastiljom „. Ispod ovog markantnog uzvišenja nalazi se još uvek neistražen splet hodnika – katakombi. Pretpostavlja se da ovi hodnici povezuju Baranicu sa utvrđenjem.

Scroll to Top