Arheo – etno park Ravna

Arheo – etno park nalazi se u selu Ravna na putu za Zaječar,
8 km severno od Knjaževca u dvorištu seoske škole
koja je i sama spomenik kulture.
U sklopu ovog parka je: istraživačka stanica, u zgradi seoske škole;
lapidarijum sa izloženim rimskim kamenim spomenicima
koji su pronađeni prilikom arheoloških istraživanja;
etno – park u kojem je rekonstruisano seosko domaćinstvo
sa kraja XIX i početka XX veka. Ovo domaćinstvo čine:
Kuća iz Gornje Kamenice, u čijem je podrumu formiran Muzej vina
sa vinotekom, kuća iz Berčinovca, ambar i kazanica za
pečenje rakije sa Stare planine.

Scroll to Top