Selo Sirogojno

Vremenska prognoza:


Crkva u SirogojnuSirogojno
je udaljeno 26 km od Zlatibora.

Poznato je po muzeju pod otvorenim nebom “ Staro selo „ i čuvenim pletiljama.

Tokom sezone u selu se organizuju brojni likovni, muzički i književni susreti, izložbe, predavanja i letnje škole.

Turisti se mogu smestiti u oko 30 ležaja u etno selu, 20 ležaja u Sirogojno kompani i seoskim domaćinstvima koja raspolažu sa oko 25 ležaja.
 

Crkva u Sirogojnu

Crkva u Sirogojnu podignuta je 1764. godine. Crkva je posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu.

Ktitor hrama je bio Georgije Smiljanić. Najveću vrednost crkve čini ikonostas koji je prvi rad najvećeg srpskog zorgafa 18. veka Simeona Lazovića. On se i potpisao na carskom dverima i upisao je godinu 1764.

Krajem 19. veka dozidan je masivan zvonik na zapadnoj strani crkve

Scroll to Top