Mileševac

Mileševac

U neposrednoj blizini manastira Mileševe, nalaze se ostaci srednjovekovnog
grada Mileševca. Izgrađen na početku kanjona Mileševke,
na vrhu litice koja je pristupačna samo s južne strane.
Ostale tri strane ovog uzvišenja okomito se spuštaju
i skoro da su nepristupačne.
Grad je nepravilnog oblika, opasan zidovima građenim od kamena
i maltera sa četvorougaonim kulama na istaknutim mestima.
Sa južne strane grada, nalazi se podgrađe, na kome je danas
savremeno seosko naselje Hisardžik.
Grad je imao sve elemente utvrđenja sa podgrađem,
kultni objekat i nekropolu oko njega, koji su i danas sačuvani.
Podignut je najverovatnije u XIV veku i služio kao odbrana
manastira Mileševe i karavanskog puta, koji je ispod njega prolazio.
Osvajanjem Turaka u XV veku postaje tursko utvrđenje koje oni doziđuju
tzv. Turskim kulama, koje se i danas jasno raspoznaju.
Lepota arhitekture, u najvećoj meri sačuvani zidovi ove velike utvrde
izazivaju uzbuđenje svakog posetioca i divljenje graditeljima
koji su ga na čudesan način sazidali.
Do podgrađa ovog srednjovekovnog grada od manastira Mileševe
dolazimo asfaltnim putem, a na zidine grada može se popeti strmom
i uskom stazom koja je i danas ostala sačuvana još od vremena njegove gradnje.

Scroll to Top