Žagubica

Medarenje

Prvi zaštićeni med u Srbiji, BREND Homolja – Homoljski med. Godine 2008. promovisan je prvi med sa zaštićenom geografskom oznakom porekla. Opštinsko udruženje pčelara Žagubica organizuje seminare na temu tehnologije proizvodnje Homoljskog meda za manje i veće grupe zainteresovanih. Seminar je edukativnog karaktera i polaznik koji odsluša seminar i položi test dobija sertifikat. Seminari se …

Medarenje

Prerast Samar i Osanički Prerast

Prerasti su prirodni kameni mostovi koji nadkriljuju rečne tokove u vidu lučnih svodova uglavnom nastale obrušavanjem pećinskih tavanica u krečnjačkim terenima i prave su prirodne retkosti. U Homolju postoje dva: Osanički i prerast Samar, koje su zaštićene kao izuzetne prirodne retkosti.

Krupajsko Vrelo

Krupajsko vrelo, čarobna simofnija vode u netaknutoj prirodi, izbija na zapadnoj strani Beljanice na nadmorskoj visini od 220 m i predstavlja jedno od najzanimljivijih kraških vrela u Srbiji. Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko Vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja. Svojom jedinstvenom lepotom, ovo izvorište, koje na površini …

Krupajsko Vrelo

Trška i Ribarska crkva

Trška crkva iz 12. veka, je najstariji spomenik kulture u Homolju. Smatra se da ovaj manastir pripada Raškoj školi gradnje, dosta je jednostavna građevina. Ikone u crkvi su u drvenim ramovima, procenjuje se da su rađene u 17. veku. Umetnički je vredan kameni portal na ulazu u pripratu sa reljefima flornih i zoomorfnih motiva, predstavljenih …

Trška i Ribarska crkva

Vrelo Mlave

Vrelo Mlave leži u jugoistočnom delu naselja Žagubica, u podnožju severnih planina Beljanice na nadmorskoj visini od 314. metara. Ujezerena površina vrela ima prečnik 25 m. i najveću ispitanu dubinu 74m. Lepotu i atraktivnost Žagubičkog vrela upotpunjuju pošumljena okolina i lepo uređena četinarska šuma koja se spušta do samog vrela dajući mu tamno zelenu boju. …

Vrelo Mlave

Isposnica Blagoveštenje

Na kapiji Homolja, na ulazu u klisuru, pošavši od donje Mlave, nalaze se ostaci srednjevekovne crkve Mitropolije. Posedovala je rezidenciju i 400 kaluđera koji su se bavili pisanjem i prepisivanjem rukopisa, a bili su u sastavu manastira Manasije pri čuvenoj Resavskoj školi. U neposrednoj blizini Mitropolije nalazi se isposnica Blagoveštenje. O isposnici u kamenu se …

Isposnica Blagoveštenje

Žagubica

Vekovima se o Homolju ispredaju čudne priče protkane misterijama. To nije neobično za kraj koji civilizacija nije stigla da oskrnavi, i koji u sebi krije lepote i čudesa kakva se retko viđaju, a zbog kojih ga, oni koji ga pre ili posle otkriju, nazivaju rajom na zemlji. Kročivši u naše predele pune tajnovitih šuma, razigranih …

Žagubica

Scroll to Top