Homolje

Isposnica Blagoveštenje

Na kapiji Homolja, na ulazu u klisuru, pošavši od donje Mlave, nalaze se ostaci srednjevekovne crkve Mitropolije. Posedovala je rezidenciju i 400 kaluđera koji su se bavili pisanjem i prepisivanjem rukopisa, a bili su u sastavu manastira Manasije pri čuvenoj Resavskoj školi. U neposrednoj blizini Mitropolije nalazi se isposnica Blagoveštenje. O isposnici u kamenu se …

Isposnica Blagoveštenje

Žagubica

Vekovima se o Homolju ispredaju čudne priče protkane misterijama. To nije neobično za kraj koji civilizacija nije stigla da oskrnavi, i koji u sebi krije lepote i čudesa kakva se retko viđaju, a zbog kojih ga, oni koji ga pre ili posle otkriju, nazivaju rajom na zemlji. Kročivši u naše predele pune tajnovitih šuma, razigranih …

Žagubica

Manastir Vitovnica

U narodu poznat i kao Viteonica, ovaj manastir podignut je u doba kralja Milutina, a u turskim defterima se pominje 1537.godine. U Inventaru od 1864.god. se spominje da je „ crkva patosana belim mermerom, ukrašena iznutra , kao i spolja sa zapadne strane živopisana “. Na manastirskom imanju je sredinom XlX veka podignuta osnovna škola …

Manastir Vitovnica

Manastir Gornjak

Manastir Gornjak nalazi se u Gornjačkoj klisuri, između Žagubice i Petrovca na Mlavi. Gradnja manastira završena je 1380. godine, a ktitor je bio knez Lazar. Od kada je manastir sagrađen, monaški život u njemu odvijao se bez prekida. Od najstarijih građevina sačuvane su glavna crkva posvećena Vavedenju, i mala kapela u pećini, posvećena sv. Nikoli. …

Manastir Gornjak

Petrovac na Mlavi

Opština Petrovac na Mlavi se nalazi u istočnoj Srbiji, u Braničevskom okrugu. Prostire se na površini od 654.9 km2. Na teritoriji opštine prema popisu iz 2002.godine, živi 45 706 stanovnika (srpskog i vlaškog porekla) u 34 naselja. Sam Petrovac, kao centar opštine, broji 8 772 žitelja. Reljef je brdsko – ravničarski. Klima ima umereno kontinentalna …

Petrovac na Mlavi

Scroll to Top
Scroll to Top