Homolje

Kučevo

Grad Kučevo, administrativni centar istoimene opštine, nalazi se u severoistočnoj Srbiji, u oblasti Zvižd, kroz koju protiče zlatonosna reka Pek, deleći je na dva, gotovo jednaka dela, od kojih se prvi naslanja na planinski masiv Severni Kučaj, dok drugi zahvata severozapadne obronke Homoljskih planina. Nadkriljen najvišim vrhom šumovitih Homoljskih planina – Velikim Štubejom ( 940. …

Kučevo

Medarenje

Prvi zaštićeni med u Srbiji, BREND Homolja – Homoljski med. Godine 2008. promovisan je prvi med sa zaštićenom geografskom oznakom porekla. Opštinsko udruženje pčelara Žagubica organizuje seminare na temu tehnologije proizvodnje Homoljskog meda za manje i veće grupe zainteresovanih. Seminar je edukativnog karaktera i polaznik koji odsluša seminar i položi test dobija sertifikat. Seminari se …

Medarenje

Beljanica

Planina Beljanica sa vrhom na 1336 m nadmorske visine bogata je uvalama koje su prave oaze u krečnjačkom bezvođu. Rečke, Busovata i Žagubičke Rečke odlikuju se pitomim pejzažom koga krase bistri potoci, bujna trava, bačije, guste bukove i četinarske šume.   Vrelo Buk koje se nalazi na istoimenoj planini, na desnoj strani reke Do, ispod …

Beljanica

Prerast Samar i Osanički Prerast

Prerasti su prirodni kameni mostovi koji nadkriljuju rečne tokove u vidu lučnih svodova uglavnom nastale obrušavanjem pećinskih tavanica u krečnjačkim terenima i prave su prirodne retkosti. U Homolju postoje dva: Osanički i prerast Samar, koje su zaštićene kao izuzetne prirodne retkosti.

Krupajsko Vrelo

Krupajsko vrelo, čarobna simofnija vode u netaknutoj prirodi, izbija na zapadnoj strani Beljanice na nadmorskoj visini od 220 m i predstavlja jedno od najzanimljivijih kraških vrela u Srbiji. Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza. Krupajsko Vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja. Svojom jedinstvenom lepotom, ovo izvorište, koje na površini …

Krupajsko Vrelo

Trška i Ribarska crkva

Trška crkva iz 12. veka, je najstariji spomenik kulture u Homolju. Smatra se da ovaj manastir pripada Raškoj školi gradnje, dosta je jednostavna građevina. Ikone u crkvi su u drvenim ramovima, procenjuje se da su rađene u 17. veku. Umetnički je vredan kameni portal na ulazu u pripratu sa reljefima flornih i zoomorfnih motiva, predstavljenih …

Trška i Ribarska crkva

Vrelo Mlave

Vrelo Mlave leži u jugoistočnom delu naselja Žagubica, u podnožju severnih planina Beljanice na nadmorskoj visini od 314. metara. Ujezerena površina vrela ima prečnik 25 m. i najveću ispitanu dubinu 74m. Lepotu i atraktivnost Žagubičkog vrela upotpunjuju pošumljena okolina i lepo uređena četinarska šuma koja se spušta do samog vrela dajući mu tamno zelenu boju. …

Vrelo Mlave

Scroll to Top