Rajkova Pećina

StazaOvaj spomenik prirode I kategorije Balkanskog značaja nalazi se u Istočnoj Srbiji, oko 200 km od Beograda i na 2, 5 kilometara od centra Majdanpeka.

Rajkova pećina je rečna, protočna pećina sa dva istražena horizonta : Rečni horizont kojim danas teče Rajkova reka i Suvi horizont. Ukupna dužina svih istraženih hodnika i kanala je 2. 304 m, od čega je uređeno 633 m. staze za posetioce.

Pećinski nakit je izuzetno bele boje, u najvećem delu prekriven kristalima zbog čega ova pećina s pravom nosi naziv Bele kraljice srpskih pećina.

Scroll to Top