Manastir Naupara

Manastir NauparaManastir Naupara je najvredniji spomenik sakralne arhitekture u gradu Kruševcu.
Sadašnji oblik dobio je rekonstrukcijom 1835. godine, po nalogu kneza Miloša. Nalazi se u istoimenom selu, 15 km južno od Kruševca. Crkva je posvećena rođenju Bogorodice.

Najveća umetnička vrednost Nauparskog manastira su dve rozete na zapadnoj fasadi, koje spadaju među najlepše tvorevine Moravske škole. Posebno je bogata idejno i motivski tzv. velika rozeta.

Naupara je sagrađena u moravskom stilu : trikonohos sa jednim kubetom i pripratom sa kulom iznad nje.

Prve pisane podatke o Naupari nalazimo u Povelji monaha Doroteja od 1382. godine. O osnivaču manastira nema određenih podataka. Prema legendi, crkvu je sazidao despot Stefan. Prilikom građena Lazarice, Stefan je za svoju crkvu odvajao najbolje kamenje. Kada je Lazar video završenu lepu crkvu, uzviknuo je – “ šta ti na um pade „. Druga legenda govori o zakopavanju riznice kneza Lazara na ovom mestu pred odlazak na Kosovo. Tada je on rekao – “ ko se vrati sa Kosova, nek su mu na um pare koje smo ovde zakopali “ . Otuda naziv Naupara.

Scroll to Top