Arheološki Park – Lazarev Grad

Arheološki park Lazarev grad predstavlja arheološki lokalitet, ostatak srednjevekovnog grada, koji je podigao knez Lazar 1371.god. kao svoju prestonicu i vojno utvrđenje.

U parku se nalaze autentični ostaci Don Žon kule, crkva Lazarica iz XIV veka, ostaci kneževog dvora, spomenik knezu Lazaru i Narodni muzej.

Crkva LazaricaCrkva Lazarica je posvećena arhiđakonu Stefanu, patronu dinastije Nemanjića. Građena je u periodu od 1377/78. do 1380.god. u slavu prvorođenog sina kneza Lazara, despota Stefana, naslednika prestola.

Prilikom obnove Lazarice, posle oslobađanja od Turaka, crkva je ponovo oslikana 1843.g. Autor ovog živopisa, požarevački slikar Živko Pavlović, uradio je i ikonostas crkve, tokom 1844, pred posetu kneza Aleksandra Karađorđevića Kruševcu. Karađorđe je crkvi poklonio zvono koje je sačuvano do danas.
Narodni muzej

Unutar kompleksa Lazarevog grada smešten je Narodni Muzej u zgradi podignutoj 1863. godine za potrebe Kruševačke gimnazije.

Za potrebe Muzeja adaptirana je 1969.

Postojeći muzejski fond obuhvata blizu 22 000 predmeta razvrstanih u okviru četiri odeljenja na ukupno sedam zbirki ( arheološku, istorijsku, etnografsku, numizmatičku, kulturno – istorijsku, prirodnjačku i zbirku likovne i primenjene umetnosti ) .

1 thought on “Arheološki Park – Lazarev Grad”

Затворено за коментаре.

Scroll to Top