Manastir Grgeteg

Vremenska prognoza:

Manastir Grgeteg podigao je 1471.  godine Despot Vuk Grgurević,
u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk, za svog slepog oca Grgura,
sina despota Đurđa Brankovića.
Grgeteg je bio u posedu srpskih mitropolita sve do  mitropolita
Pavla Nenadovića. Od tada manastir postaje samostan.
Nova  prostrana crkva izgrađena je  između   1766. – 1771. god.
Sada se u manastiru čuva kopija čudotvorne ikone Trojeručice,
koja je doneta iz manastira Hilandar.

Scroll to Top