Opština Irig

Vremenska prognoza:

Opština Irig nalazi se u središnjem delu Srema na južnim padinama Fruške gore. Zahvata površinu od 226 km2 na kojoj živi više od 12.000 stanovnika.
Irig je najmanja opština u Vojvodini, sačinjavaju je naselja: Irig ( administrativno sedište opštine ) , Vrdnik, Rivica, Jazak, Mala Remeta, Neradin, Grgeteg, Krušedol Selo, Krušedol Prnjavor, Velika Remeta, Šatrinci i Dobrodol.
Naziv Irig, prvi put se pominje 1225. godine kada je u njemu osnovan katolički pavlinski manastir.
Kao mesto i područje, Irig ima bogatu istoriju. Irig je bio pod Turcima od 1526. do 1699. god., a potom pod Habsburškom, odnosno Austrougarskom monarhijom do 1918. godine. Brojni dokumenti govore da je u tom periodu bio ekonomski najrazvijeniji grad u Sremu. Zvali su ga “ Prestonica Srema “ .
Irižani su bili poznati trgovci, a najvećim delom su se bavili poljoprivredom, vinogradarstvom i proizvodnjom kreča. O veličini i značaju Iriga u tom periodu govori i podatak da je Irig pre velike “ Iriške kuge “ 1795. god. imao više stanovnika nego tadašnji Beograd.
U Irigu je 14. januara 1842. god. osnovana prva Srpska čitaonica. Rad čitaonice je prekidan za vreme Prvog i Drugog svetskog rata. Nakon obnavljanja rada 1952. god. čitaonica je postepeno razgranala svoju delatnost i obogatila je novim sadržajima. Čitaonica danas u funkciji opštinske matične biblioteke pokriva sva naseljena mesta opštine i trenutno u svojim fondovima ima oko 35.000 naslova, knjiga, časopisa, arhivske građe, Zavičajnu zbirku, zbirku retkih i starih knjiga kao i zbirku umetničkih dela.

Scroll to Top