Manastir Crna Reka

Manastir Crna RekaManastir Crna Reka se nalazi na masivima Mokre Gore.

Posvećen je Svetom Arhangelu Mihailu.

Nezna se tačno vreme nastanka manastira mada neki naučnici smatraju da je nastao početkom XIII veka, drugi da je nastao u prvoj polovini XIV veka, a treći da je nastao s kraja XV ili početkom XVI veka …

Scroll to Top