Crkvica na Gradini

Klisuru Moravice između sela Prilike i Divljaka, čine sa leve strane Obla glava i Malič,
a sa desne Gradina. Na samom vrhu Gradine, na nadmorskoj visini od 670 m,
smeštena je mala crkva pokrivena šindrom posvećena Sv. Iliji.
Feliks Kanić zabeležio je da je ona verovatno podignuta na ruševinama rimske
stražarske kule. Narodna predanja govore drugačije. Po jednom verovanju crkvica je
preletela iz Prilika kada su Turci pokušali da je obesvete, a po drugom – Srbi su je
preneli uz Božiju pomoć na vrh Gradine.
U više navrata Turci su je spaljivali, ali ju je narod iznova obnavljao.
U nekim izvorima ona se naziva “ Hajdučka crkva „ , a to isto ime drugi pripisuju
crkvi manastira Klisure. Nema sumnje, i jedna i druga zavređuju takav naziv,
jer su u doba narodnih napora i borbe za oslobođenje od turskog ropstva,
bile sigurno sklonište, a kaluđeri jataci ne retko i borci.
Kao što postoje različite pretpostavke o nastanku crkve, tako postoje i različita
verovanja vezana za samu crkvicu. Postoji verovanje da onaj ko dođe na bogosluženje,
a da nije grešan, može slobodno da obiđe oko crkve a da ne padne u ponor.
Ako se neko odluči na takav poduhvat trebalo bi da ga ponovi tri puta.
A ako grešan uspe da obiđe oko crkve, to treba shvatitit kao znak da su mu gresi oprošteni.

Scroll to Top