Konak Serdara Mićića

Konak Serdara Jovana Mićića sagrađen je 1823. godine. Pripadao je ondašnjem knezu rujanskom, serdaru užičke nahije Jovanu Mićiću.
Serdar Mićić je bio vešt organizator, diplomata i neustrašiv junak. Prema legendi, tadašnjem političkom velikanu, Tarabići su smelo prorekli smrt od gladi koja ga je posle promene dinastija i povratka Karađođevića i zadesila u zatvoru.
Strast srpskih političara za kvadratima na atraktivnim lokacijama nije zaobišla ni davnašnjeg kneza Mićića.
Njegov konak u Čajetini sa pratećim objektima opasan zidinama, srušili su okupatori u Drugom svetskom ratu. Konak u Arilju je sazidao jer je voleo tu da boravi zimi.
U to vreme, kuće su u prizemlju imale štale u kojima se držala stoka. Za Konak Serdara bilo je karakteristično to da nije imao štale. Bio je namenjen samo za stanovanje ljudi i kao takav bila je prva prava gradska kuća u Arilju.
Konak je sazidan na zaravni jugozapadno od ariljske crkve. Kao gradska spratna kuća sa doksatom postavio je osnove varošice. Zbog svog izgleda i mesta sa kog se pružao fantastičan pogled izazivao je divljenje. U to vreme ljudi su živeli u drvenim kućama pokrivenim slamom, pa je kneževa kuća zbog svoje veličine i načina gradnje izgleda la kao pravi “ dvor “ .

Scroll to Top