Crkva Brvnara

Vremenska prognoza:

Crkva Brvnara - JablanicaCrkva brvnara u Donjoj Jablanici udaljena je 25 km od Zlatibora.

Sagrađena je 1838. godine. Nalazi se usred borove šume.
Pripada drvenim hramovima manje vrste, širine 5, 25 m a dužine 9,5 m.
Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom.

Od starog ikonostasa sačuvane su: carske dveri, prestone ikone Isusa Hrista, Presvete Bogorodice sa Isusom Hristom i ikona Svetog Vasilija Ostroškog sa Svetim Jovanom Krstiteljem.

U porti i okolo u šumi pored crkve, nalaze se kućice od brvana, sobrašice iz 1840. godine.

Crkva je posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice.

Scroll to Top