Zlatibor Čigota

Vremenska prognoza:

Čigota-ZlatiborZlatibor je planinski turistički centar koji se nalazi u zapadnoj Srbiji. Nalazi se na magistralnim putnim pravcima Beograd – crnogorsko primorje i Beograd – Sarajevo kao i na pruzi Beograd – Bar. Od Beograda je udaljen 230 kilometara.

Zlatibor je od davnina poznat kao planina pogodna za odmor, oporavak i lečenje. Zlatibor danas raspolaže sa kapacitetima, kadrovima i opremom koji ga čine izuzetno pogodnim za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu.

Vodeća ustanova je Specijalna bolnica “ Zlatibor „ , a i većina hotela pruža razne usluge koje mogu poboljšati opšte zdravstveno stanje svojih gostiju.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma ZLATIBOR ČIGOTA

Specijalna bolnica za štitastu žlezdu i metabolizam je moderna ustanova koja poseduje neophodnu dijagnostiku jedinstvenu na ovim prostorima. Nuklearna laboratorija sa RIA laboratorijom omogućava da se dijagnostika patologije štitaste žlezde uradi brzo i efikasno i po modernim standardima. U službi nuklearne medicine mogu se izvesti sledeće funkcionolna, morfološka i hemodinamička ispitivanja: nuklearna endokrinologija, nukleorna nefro – urologija, nuklearna hepatologija, nuklearna kardiologija, scintigrafija kostiju i zglobova, scintigrafija pljuvačnih žlezda.
Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju raspolaže sa svim neophodnim aparatima za elektroterapiju, elektrodijagnostiku i primenu toplotnih, hidro i kinezi terapijskih procedura.

 

PROGRAM ČlGOTA – je dijetetsko rekreativni program, koji oslobađa od viška kilograma dobro izbalansiranim planom dijeta i fizičkim aktivnostima. Ovim programom stvara se grupna pozitivna atmosfera i stiču informacije o značaju pravilne ishrane i rekreacije. Obuhvata: kompletno antropometrijsko merenje, biohemijsku dijagnostiku, niskokalorijsku ishranu ( l 200 – 1500 Kcal/ dan ) , organizovane fizičke aktivnosti ( šetnje, vežbe, plivanje ) , edukaciju, uputstva i preporuke za pravilnu ishranu.

Scroll to Top