Opština Kovačica

Opština KovačicaOpština Kovačica je smeštena u južnom delu Banata, u jugoistočnom delu Vojvodine, i prostire se na površini od 419 km2.

Severozapadnim delom opštine protiče reka Tamiš, a istočni deo pokriva Deliblatska peščara sa svojim specifičnim prirodnim i geografskim karakteristikama. Obradivo zemljište zauzima 84, 02 % ukupne teritorije i čine ga pretežno prvoklasne oranice, voćnjaci, vinogradi i livade. Četiri petine zemljišta je černozem – najplodnija vrsta zemljišta u Panonskoj regiji koja omogućava visoke prinose u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Opštinu Kovačicu čini osam naselja u kojima živi 27 860 stanovnika : Kovačica, Debeljača, Crepaja, Padina, Samoš, Idvor, Uzdin i Putnikovo. Sva mesta su povezana asfaltnim putem, a preko teritorije opštine prolazi i železnička pruga Beograd – Kikinda.

Zbog heterogenog nacionalnog sastava i skladnih međunacionalnih odnosa između Slovaka ( 41 % ) , Srba ( 32, 9 % ) , Mađara ( 10, 5 % ) , Rumuna ( 7 % ) i ostalih, Kovačicu nazivaju “ Vojvodina u malom „ .

Stanovnici Kovačice, gonjeni ekonomskim problemima, verskim proganjanima i vođeni željom za boljim životom, uvek su se oslanjali jedni na druge, poštovali svoje običaje, jezik i kulturu drugih, čuvajući i negujući svoje.

Pre dvesta godina došli su da čuvaju srednju Evropu od upada Turaka, i ovde ostali do danas.

Scroll to Top