Obeležavanje dana rođenja Mihajla Pupina

OBELEŽAVANJE DANA ROĐENJA MIHAJLA PUPINA

Pupinova rodna kuća

Održava se u Narodnom domu u Idvoru.

Datum održavanja: 4. Oktobar
Organizator: Zadužbina Mihajla Pupina

Scroll to Top