Jakovo

Vremenska prognoza:

Jakovo

Jakovo se nalazi oko 25 km jugozapadno od Beograda, 6 km od Surčina i 4 km
od reke Save i broji oko 7500 stanovnika.
Sam naziv naselja će, po predanju, vezuje za ime stočara Jakova,
koji je živeo na brdu.
Tada nije bilo zaštitnog nasipa, pa je Sava plavila prostor.
Tokom leta, kada bi se voda povukla, do Jakova bi dolazili čobani
iz okolnih sela i govorili „idemo do Jakova“.
Postanak naselja vezuje se za manastir Fenek, a prvi pisani trag
u spisima je od početka XV veka.
Do Jakova se može doći autobuskim linijama 610 koja kreće sa
Keja Oslobođenja i 605 koja kreće sa Ledina.
Seoska slava je Sveta Petka ( 8. avgust ).

Scroll to Top