Šuma Gibavac

Podjednako je ( oko 1. 500 m ) udaljena od sela Bečmena, Boljevaca i manastira  “ Fenek “ , ali svi ti prilazi su zemljani. A šuma nije lovište. To je i sačuvalo biljni i životinjski svet, vazduh, mir i poredak u njoj. Stabla su stara i debela. Najviše je hrasta, a ima čak i oraha. Postoje stari “ proseci “ za šetnju, vožnju zapregom ili džipom.

Šuma je velika oko 300 hektara, pruža doživljaj “ povratka prirodi “ a zbog blizine vraća nas na vreme u komfor civilizacije. I zemljište oko nje je namenjeno za sport, rekreaciju i turizam.

Grade se kompleksi golfa, fudbala, filmski grad i slično.

Scroll to Top