Boljevci

Vremenska prognoza:

BoljevciBoljevci ce nalaze na levoj obali reke Save oko 40 km uzvodno od Beograda, odnosno 29 km kopnenim putem.
Ubrajaju se u mesta sa dugom istorijom naseljenosti.
Smatra se da su pripadnici vinčanske kulture najstariji žitelji ovog naselja. U prvoj polovini XIX veka ovaj prostor, pored Srba naseljavaju i Slovaci.
U Boljevcima sada ima oko 5000 stanovnika, od čega 40% čine Slovaci i dve crkve: pravoslavna i evangelistička.
Seoska slava je Velika Gospojina ( 28.8.).
Do Boljevaca se može doći autobuskom linijom 605 koja kreće sa Ledina.

Scroll to Top