Flora & Fauna

Gradski Park u Vršcu

 Gradski park u Vršcu jedan je od najstarijih parkova u Srbiji. Proglašen je za spomenik prirode 2000. godine, jer pripada kategoriji prirodnih dobara od velikog značaja. Zauzima prostor od blizu šest hektara i projektovan je u mešovitom stilu u kojem se mešaju uticaji francuskog načina projektovanja  rondela i cvećnjaka sa engleskim slobodnim rasporedom drveća, travnjaka …

Gradski Park u Vršcu

Zvezdarska šuma

Zvezdarska šuma se proteže na površini od oko 100 ha, na najvišoj tački Zvezdare od 263 m i predstavlja jednu od najlepših gradskih šuma i izletišta sa sportsko – rekreativnim sadržajima.Na ovom terenu nalaze se ostaci Laudonovog šanca, izgrađenog 1717. godine u austrijsko – turskom ratu, po naređenu Eugena Savojskog. Šanac je 1789. godine obnovio …

Zvezdarska šuma

Bojčinska šuma

bojcinska šumaBojčinska šuma zauzima površinu od 672 ha.U šumi preovlađuju hrast, jasen, cer, lipa i grab.U toku II svetskog rata u Bojčinu je bilo važno uporište boraca za slobodu, o čemu svedoče prokopane baze kao i spomen tabla na ulasku u šumu.I danas se u šumi mogu videti „ kolebe “ pletene od pruća i …

Bojčinska šuma

Šuma Gibavac

Podjednako je ( oko 1. 500 m ) udaljena od sela Bečmena, Boljevaca i manastira  “ Fenek “ , ali svi ti prilazi su zemljani. A šuma nije lovište. To je i sačuvalo biljni i životinjski svet, vazduh, mir i poredak u njoj. Stabla su stara i debela. Najviše je hrasta, a ima čak i …

Šuma Gibavac

Scroll to Top
Scroll to Top