Bač

Vremenska prognoza:

Bač, drevni grad na Mostongi dao je ime celoj regiji – Bačka.
Prvi tragovi o Baču datiraju još iz 535. godine, kada ga vizantijski
car Justinijan I pominje u svom pismu. 873. godine Bač je bio
avarsko utvrđenje, a na prelazu prvog milenijuma u drugi Bač
postaje sedište županije, crkveno sedište i kraljevski grad u koji
redovno dolaze kraljevi i plemići na zborove i sabore.

Bač je do danas sačuvao svoj šarm, lepotu i bogatstvo kulturne baštine.
Najznačajniji spomenici kulture u opštini Bač koji privlače pažnju turista su: Bačka tvrđava iz 14. veka, Franjevački samostan iz 12. veka u kojem su vidljivi ostaci romanike, gotike, turskog graditeljstva i baroka, Manastir Bođani iz 15 veka sa freskopisom Hristifora Žefaroviča – začetnik srpskog baroka.  Pored navedenih u Baču se nalaze i ostaci turskog kupatila – hamama iz 16 veka.

Scroll to Top