Manifestacije u Deronjama

Vremenska prognoza:

JUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMBURICA FEST 

Održava se 25., 26., i 27 juna. Svetski TAMBURICA FEST u Deronjama ima jedinstvenu koncepciju i kulturnu
misiju. Osim afirmacije tamburaške muzike i tamburice kao instrumenta, jedan od glavnih ciljeva Festivala
je i negovanje saradnje i prijateljstva umetnika na internacionalnom planu. Nizom atraktivnih pratećih
sadržaja organizator je od ove manifestacije stvorio i jedinstvenu turističku atrakcju. Tamburica Fest u
Deronjama definitivno prerasta u tradicionalni festival, u novu robnu marku na kulturnoj i turističkoj
mapi Srbije.

Organizator: Tamburica fest doo Ratkovo

AVGUST

DANI LIKOVNE KOLONIJE „RAFAILO MOMČILOVIĆ“

Održava se od 27. avgusta do 3. septembra. Likovna kolonija je međunarodnog karaktera, koja već
tradicionalna okuplja mahom akademske slikare koji su za sobom, ostavili vredna umetnička dela.

Datum održavanja: 27. Avgust

Organizator: Društvo likovne kolonije „Rafailo Momčilović“

Scroll to Top